Regulamin

Przed rozpoczęciem korzystania ze strony www.meteocentrum.pl należy zapoznać się z poniższym regulaminem. Korzystanie ze strony jest równoznaczne z tym, że odwiedzający zapoznał się z treścią Regulaminu i wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia.

I. Definicje.

1. Serwis – strona internetowa www.meteocentrum.pl
2. Komentarz – pisemne wyrażenie opinii przez użytkownika na temat artykułu. Komentarz nie może obrażać autora artykułu oraz administracji Serwisu www.meteocentrum.pl
3. Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu dostępnego pod adresem: https://meteocentrum.pl/regulamin/
4. Autor – autor artykułów w Serwisie www.meteocentrum.pl
5. Komentujący – osoba umieszczająca Komentarze pod artykułami Autora
6. Odwiedzający – osoba, która odwiedza Serwis www.meteocentrum.pl
7. Artykuł – treści oraz obiekty multimedialne (np. zdjęcia lub filmy) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, który zamieszczany jest przez Autora artykułu
8. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994r., Nr 24, poz. 83, ze zm.).
9. Ustawa o ochronie danych osobowych – Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

II. Postanowienia Ogólne.

1. Nazwa Serwisu, logo, wygląd graficzny, oprogramowanie, oraz baza danych które zostały udostępnione Odwiedzającym Serwis www.meteocentrum.pl podlegają ochronie prawnej.
2. Wejście na Serwis www.meteocentrum.pl oznacza wyrażenie przez Odwiedzającego zgody na warunki określone w niniejszym Regulaminie oraz potwierdzenie jego przestrzegania.
3. Do zamieszczania przez Komentującego opinii na temat danego Artykułu wymagane jest podanie nazwy użytkownika oraz adresu e-mail.
4. Serwis www.meteocentrum.pl zastrzega sobie prawo do odrzucenia Komentarza lub jego skasowania bez podania przyczyny.
5. Komentujący ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu zamieszczenia odniesień do Treści prezentowanych w Artykułach, Komentarzy oraz Nazwy Użytkownika jak również za ich charakter. W szczególności nie mogą one naruszać dóbr osobistych i praw wyłącznych osób trzecich, postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Odwiedzający jest zobowiązany do korzystania z wszelkich Treści zamieszczonych w Serwisie www.meteocentrum.pl jedynie w zakresie własnego użytku oraz do wykorzystywania Serwisu w sposób właściwy i nie wpływający negatywnie na jego funkcjonowanie. Wykorzystywanie Treści Serwisu www.meteocentrum.pl w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą Administracji.
7. Serwis nie wyraża zgody na kopiowanie, powielanie oraz przetwarzanie Artykułów, zdjęć, filmów, relacji oraz prognoz bez widocznego podania źródła w postaci: ”www.meteocentrum.pl”

III Polityka Prywatności W Serwisie.

1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
3. Operator serwisu www.meteocentrum.pl jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
• dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
• przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
• możliwości logowania do serwisu;
• utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.
5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
7. Operator Serwisu www.meteocentrum.pl informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.
10. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl
11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jedn. z dnia 17 maja 2006r. – Dz.U. Nr 90, poz. 631).
12. Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Serwisu. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Serwisu.