Ostrzeżenia pogodowe

Ostrzeżenia pogodowe to komunikaty wydawane przez meteorologów w celu informowania społeczeństwa o niebezpiecznych zjawiskach atmosferycznych takich jak burze, silne wiatry, opady deszczu, śniegu, gradu czy fale powodziowe oraz trąby powietrzne. Ostrzeżenia te mają na celu zapobieganie szkodom materialnym oraz zagrożeniom dla życia i zdrowia ludzi. Mapa ostrzeżeń pogodowych to graficzne przedstawienie obszarów, na których obowiązują konkretne ostrzeżenia pogodowe. Na mapie tej można zobaczyć różne kolory oznaczające różnego rodzaju ostrzeżenia oraz obszary, na które te ostrzeżenia się rozciągają. Dzięki mapie ostrzeżeń pogodowych można łatwiej monitorować sytuację pogodową i podejmować odpowiednie środki ostrożności.

Jak korzystać z mapy ostrzeżeń?

Mapa ostrzeżeń pogodowych to przydatne narzędzie, które pomaga monitorować warunki atmosferyczne i ostrzegać przed potencjalnie niebezpiecznymi zjawiskami. Na naszej stronie internetowej można przeglądać mapę, na której zaznaczone są różne rodzaje ostrzeżeń pogodowych. Aby zobaczyć szczegóły ostrzeżenia (opis, rodzaj i stopień) wystarczy nacisnąć na intersującą nas lokalizacje na mapie. Jeśli na danym obszarze nie są prognozowane żadne groźne zjawiska pogodowe to obszar nie będzie miał oznaczonego koloru.

Rodzaje ostrzeżeń pogodowych mogą obejmować:

  • Ostrzeżenia przed burzami – informacje o możliwych burzach, które mogą być potencjalnie niebezpieczne ze względu na pioruny, silny wiatr, grad, trąby powietrzne czy ulewy. Ostrzeżenie przewiduje jedynie obszar nad którym mogą wystąpić burze o danej sile. Zjawisko to jest lokalne i nie musi wystąpić w twoim rejonie.
  • Ostrzeżenia przed silnym wiatrem – informacje o przewidywanych silnych podmuchach wiatru, które mogą powodować uszkodzenia budynków, drzew, linii energetycznych itp.
  • Ostrzeżenia przed opadami deszczu/śniegu – informacje o dużych ilościach opadów deszczu lub śniegu, które mogą prowadzić do powodzi, osunięć terenu czy utrudnień w ruchu drogowym.
  • Ostrzeżenia przed mgłą – informacje o gęstej mgle, która może ograniczać widoczność i stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa na drodze.
  • Ostrzeżenia przed upałami – informacje o wysokich temperaturach, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, zwłaszcza osób starszych, dzieci i chorych.

Oprócz tych podstawowych rodzajów ostrzeżeń, na mapie ostrzeżeń pogodowych można również znaleźć informacje o innych zagrożeniach, takich jak trąby powietrzne, oblodzenie, silne przypływy czy niskie temperatury. Ważne jest regularne monitorowanie mapy ostrzeżeń pogodowych i stosowanie się do zaleceń, aby chronić swoje życie i mienie przed niebezpiecznymi zjawiskami atmosferycznymi.

Aktualna pogoda w Polsce

Na naszej stronie internetowej udostępniamy wiele przydatnych funkcji do śledzenia aktualnej pogody w Polsce i Europie. Najczęściej wyszukiwanymi są radar opadów i burz oraz podgląd na bieżące zdjęcie satelitarne.

  • Radar opadów – przedstawia aktualne rozmieszczenie oraz siłę opadów nad Polską i na świecie. Mapa jest animowana i aktualizowana co około 5 minut. Dzięki temu produktowi możemy na bieżąco śledzić przemieszczanie się frontów atmosferycznych z opadami deszczu i śniegu, czy też burz z wyładowaniami atmosferycznymi. Obraz radarowy można przybliżać i dowolnie ustawiać.
  • Radar burz – Sieć detekcji wyładowań atmosferycznych nad Polską oraz na świecie pozwala na bieżąco śledzić położenie burz, ich siłę oraz kierunek przemieszczania. Radar burz jest szczególnie przydatnym produktem dla osób udających się w teren oraz dla łowców burz. Detektor burz pozwala z dość dużym wyprzedzeniem określić czy w danym regionie wystąpi burza.
  • Radar chmur –  prezentuje aktualne położenie chmur nad Polską i w Europie. Na podstawie obrazów satelitarnych możemy odczytać gdzie znajdują się obecnie chmury, a także kierunek ich przemieszczania, czy też rozwój nowego zachmurzenia. Dzięki radarowi chmur dowiesz się jaka pogoda panuje w danym regionie.

Przeczytaj także