Prognoza burz na wtorek 22.06.2021 i noc 22/23.06.2021

raychel sanner pK4TxNg7ucc unsplash raychel sanner pK4TxNg7ucc unsplash

We wtorek czeka nas kolejna porcja burz. Zjawiska tym razem wystąpią na zdecydowanie większym obszarze kraju i mogą być tak samo silne jak te, które wystąpiły w poniedziałek wzdłuż zachodniej Polski.

pb22062021
Prognoza burz na wtorek 22.06.2021 i noc 22/23.06.2021

Obszar objęty 2 stopniem zagrożenia (kolor czerwony): To tutaj prognozuje się wystąpienie najsilniejszych burz. Duża i bardzo duża chwiejność termodynamiczna (CAPE nawet ponad 2000 j/kg) pokryje się z umiarkowanym przepływem powietrza (DLS 12-18 m/s, SRH do 150-300 m2/s2). Wysoka zawartość wilgoci (PW dochodzące nawet do 45 mm) oraz obecność zbieżności wiatru wspomagać będzie rozwój masowej konwekcji. W tym rejonie zagrożenie burzami jest zwiększone. Zjawiska burzowe możliwe będą praktycznie przez całą dobę, ale najwięcej z nich wystąpi popołudniu i wieczorem. Początkowo rozwijać się mają izolowane komórki burzowe, również o charakterze superkomórek burzowych. Z czasem mogą łączyć się w bardziej zorganizowane klastry burzowe/formacje liniowe. W czasie burz szczególnym zagrożeniem będzie nawalny deszcz (do 20-40 mm), grad o średnicy 1-3 cm, a w przypadku superkomórek punktowo może przekroczyć nawet 5 cm. Kolejnym zagrożeniem będą bardzo silne porywy wiatru do 80-100 km/h. Nie wykluczamy rozwoju 1-2 trąb powietrznych, ale szanse nie będą duże.

Obszar objęty 1 stopniem zagrożenia (kolor pomarańczowy): W omawianych regionach również możliwe będą gwałtowne burze. Ze względu na nieco gorsze parametry kinematyczne obszar został objęty mniejszym stopniem zagrożenia. Komórki burzowe w południowej części obszaru będą na ogół rozproszone. W dalszym ciągu zagrożeniem podczas burz będą ulewy, grad i bardzo silny wiatr. Możliwe będą lokalne podtopienia i zalania.

Legenda prognozy oraz bardziej szczegółowa mapa dostępna jest w zakładce prognoza burz. Radar opadów można śledzić tutaj, a detektor burz w tym miejscu.

Pamiętaj! Prognoza przewiduje jedynie obszar nad którym mogą wystąpić burze o danej sile. Zjawisko to jest lokalne i nie musi wystąpić w twoim rejonie.